Fastighetsskötsel och vaktmästeritjänster

Gyllix & Co AB erbjuder fastighetsskötsel i södra Sverige. Våra erfarna fastighetsskötare arbetar kvalitets- och miljöinriktat och tar hand om allt som behövs för att hålla er fastighet i bästa skick. När ni anlitar oss för ett löpande uppdrag genomför vi återkommande driftmöten med styrelser, fastighetsägare och förvaltare i er fastighet, allt för att säkerställa att ni alltid får den service ni efterfrågar. På så sätt får vi också en chans att bättre lära känna både er och er fastighet.

Utvändig fastighetsservice

Vår utvändiga fastighetsservice består av tillsyn & skötsel av yttertak, skärmtak, fasader, loftgångar, takluckor, fönster, kupoler och entréer. Vi rensar och rengör stup- och hängrännor, samt funktionskontrollerar fasad- och stolpbelysning. Därtill tillhandahåller vi även klottersanering och snöröjning. Trädgårdsskötsel ingår även i utvändig fastighetsskötsel.

Invändig fastighetsservice

Vår invändiga fastighetsservice innefattar tillsyn och skötsel av fastighetens belysningssystem, lås och dörrstängarfunktioner. Genomgång av vindar, cykelrum, avfallsrum, grovsoprum, samt driftsutrymmen såsom fläktrum och elrum. Vi utför även kontroll av fastighetens tvättstugeutrustning och genomför översyn av golvbrunnar i fastighetens allmänna och tekniska utrymmen.

Mark- och tomtskötsel

Vi ser till att markytor, markbeläggningar och utrustning på tomten är i bra skick. Fast utrustning såsom papperskorgar, räcken och grindar justeras vid behov. Skräp på tomtmarken omhändertas och papperskorgar töms. Vi utför även gräsklippning och trädgårdsarbete, samt kontrollerar dagvattenbrunnarna så att ingen risk för översvämning föreligger.

Boka fönsterputsning eller lokalvård

Vill du boka fönsterputsning åt dig själv eller ditt företag? Eller letar ni ny städfirma till er lokal? Klicka på knappen nedan för att komma till vårt formulär för offerförfrågan.

10 anledningar att anlita oss:

  1. Noggranna medarbetare
  2. Konkurrenskraftiga priser
  3. Garanti på utfört arbete
  4. Vi håller utlovade tider
  5. Auktoriserat Serviceföretag
  6. Medlemsföretag i R-företagen
  7. Medlemsföretag i Svenskt Näringsliv
  8. Kollektivavtal genom Almega
  9. Kvalitets- och miljöcertifierade enligt Svensk Standard ISO 9001:2015 och 14001:2015
  10. Utbildade för höghöjdsarbeten med repteknik