Välkommen till Gyllix & Co AB!

 

SERVICETJÄNSTER FÖR ER ARBETSPLATS.

1

Lokalvård

Kontorsstädning
Trappstädning
Specialstädning
Storstädning
Golvvård

2

Fönsterputsning

Företag
Fastighetsbolag
Kommuner
Förvaltare
Hotell

5

Byggstädning

Löpande byggstädning
Bodstädning
Bortforsling
Fönsterputsning
Slutstädning

6

Repteknik

Höghöjdsarbeten
Fallskyddssystem
Montagearbeten
Fönsterputsning
Konsultation

1

Lokalvård och städning

Varje dag året om utför vi som städbolag kontorsstädning och lokalvård i Skåne och södra Sverige. Gyllix är ett modernt och effektivt städföretag med över 50 medarbetare som har kundens upplevelse, förväntningar och behov i fokus. Vi vill hjälpa er att få en bekymmersfri vardag som ett led i att ni ska kunna koncentrera er på er kärnverksamhet. Våra tjänster uppskattas av företag som behöver städning med bästa service och snabb återkoppling och lyhördhet. Vår målsättning är att alltid leverera städning och lokalvård av högsta kvalitet till våra kunders fulla belåtenhet. Våra kvalitetsledningssystem hjälper oss att säkerställa kvaliteten på våra tjänster med full dokumentation. Du kan därför känna dig trygg med att anlita Gyllix & Co AB. Våra noggranna och erfarna lokalvårdare tillsammans med våra arbetsledare och teamledare arbetar dagligen för att du som kund ska känna dig mer än nöjd med vårt uppdrag.

Vi strävar efter att vara det självklara valet när ni behöver hjälp med lokalvård och städning oavsett storlek på uppdraget. Vi städar allt i från det mindre kontoret på ett par hundra kvadratmeter till större verksamheter på flera tusen kvadratmeter. Gyllix & Co AB är medlemsföretag i Svenskt Näringsliv och har gällande kollektivavtal genom Almega Tjänsteföretagen. Vi arbetar enligt kvalitetsledningssystem ISO 9001:2015 och miljöledningssystem ISO 14001:2015 för att säkerställa och dokumentera vårt löpande kvalitets- och miljöarbete. Vi tror starkt på att när våra medarbetare mår bra så mår våra kunder bra och uppdragen blir väl utförda. Det leder i sin tur leder till ett gemensamt mervärde som gör vårt samarbete hållbart i ett långsiktigt perspektiv med människor, miljö och ekonomi i fokus.

2

Fönsterputsning

Vi erbjuder professionell fönsterputsning i Malmö, Lund och hela södra Sverige med duktiga och erfarna fönsterputsare. Våra tjänster uppskattas av företag som behöver fönsterputs med bästa service. När det gäller fönsterputsning är vår målsättning att alltid leverera fönsterputstjänster av högsta kvalitet till våra kunders fulla belåtenhet.

Vår målsättning är att ha slutkundens upplevelse och bästa för ögonen under hela processen från beställning till besiktning av slutfört arbete. Hur lyckas vi med det? Bland annat genom att vi arbetar med mobila arbetsordrar med tydliga instruktioner vilket gör det möjligt att ge information om just din beställning till våra fönsterputsare ute på fältet så att din beställning kommuniceras hela vägen ut och blir korrekt utförd.

Du kan därför känna dig trygg med att anlita Gyllix & Co AB. Våra noggranna och lyhörda medarbetare vill att du som kund ska känna dig helt nöjd efter avslutat arbete. Vi är ett väletablerat företag som tar hand om våra kunder och era behov. Vi strävar efter att vara det självklara valet när ni behöver hjälp med fönsterputsning oavsett storlek på uppdraget. Vi har många goda referenser hos kommuner, statliga myndigheter, förvaltare, fastighetsägare, hotell och företag.

Gyllix & Co AB är medlemsföretag i Svenskt Näringsliv, Städbranschen Sverige och har gällande kollektivavtal genom Almega Tjänsteföretagen. Samtlig personal bär personligt ID-06-kort och har personlig skyddsutrustning (PPE). Vi är kvalitetscertifierade med ISO 9001:2015 och miljöcertifierade enligt ISO 14001:2015.

5

BYGGSTÄDNING OCH BODSTÄDNING

Gyllix & Co AB utför byggstädning och bodstädning åt flera av de större aktörerna i byggbranschen. Vår effektiva personal städar och utför arbetsplatsservice på många av de byggprojekt som nu är igång i Skåne. Vi utför alla förekommande moment på byggplatsen:

 • löpande byggstädning planerad efter etapper
 • slutstädning
 • bortforsling av material
 • fönsterputsning med lift, avjoniserat vatten eller repteknik
 • fasadrengöring
 • borttagning av betongrinningar och färg på glas
 • silikonborttagning
 • bodstädning
 • påfyllning av förbrukningsmaterial

Säkerhet är högt prioriterad av oss och vår personal bär alltid ID-06 2.0 samt de skyddskläder och PPE som krävs på projektet.

6

REPTEKNIK

Vi har uppmärksammat att många byggnader och fastigheter har en krävande arkitektur och därför kräver smarta lösningar för att kunna underhålla och vårda dessa byggnader. I linje med att vi ständigt vill hitta effektivare, miljövänligare och kostnadseffektivare arbetssätt så har vi därför startat vårt dotterbolag Repteknik AB för att kunna erbjuda samtliga tjänster som vi anser att ett modernt serviceföretag bör kunna erbjuda sina kunder i dag.

Arbetsmetoden repteknik används för åtkomst med rep, även benämnt Rope Access, reparbete, industriell klättring eller yrkesklättring. Arbetsmetoden är fortfarande relativt ny i Sverige men är en erkänd och vanlig arbetsmetod i Europa och i en stor del av världen. Detta är en säker metod för arbete på hög höjd och svåråtkomliga platser, så det är inte alltid höjden som avgör lämpligheten. Det är snabb etablering utan kranar och byggställningar. Repteknik AB äger även egna mobila ankarpunkter som kan användas där det inte finns inritade fästpunkter för reparbete. Vi samarbetar även med leverantörer av fasta fallskyddsystem och anlitas för konsultation av arkitekter för att designa skräddarsydda system för fallskydd och framtida reparbete.

Tjänster:

 • inspektioner
 • montage
 • underhåll
 • produkter

Läs gärna mer på Repteknik AB:s hemsida: www.repteknik.com

Offertförfrågan

Klicka på knappen nedan för att komma till vårt formulär för offerförfrågan.

Vi stödjer barncancerfonden

Gyllix övergång till cradle to cradle-produkter de 12 senaste månaderna har minskat miljöbelastningen med: